Den medeltida vandrande byn - bebyggelse och landskap i Halland ca 1000-1350

  • Håkansson, Anders (PI)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Huvudfrågorna som ställs är: hur såg den byggda och sociala miljön ut på landsbygden under äldre medeltid? Hur organiserades byn och landskapet och vilka var aktörerna? Forskningen är en del av det arkeologiska projektet Människan och landskapsrummets olika dimensioner – fysiska, kronologiska och mentala, som föranleddes av Vägverkets cirka 1,5 mil långa omläggning av Väg 117 i södra Halland.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012013/12/31