Projektinformation

Beskrivning

KOL är en komplex inflammatorisk lungsjukdom där förändringar i lungans struktur leder till nedsatt lungfunktion, vilket påverkar syrgasutbytet och ger systemisk påverkan. Idag finns det inga bra
behandlingsstrategier. Min forskning fokuserar på att förstå hur vaskulära förändringar, så som vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF), är involverade i KOL. VEGF uppregleras vid hypoxi och är viktig för bildandet av blodkärl och därmed för syrgasutbytet i lungorna. För att bättre förstå hur VEGF är involverad i KOL använder vi oss av celler och vävnad från patienter med olika stadier av KOL och utsätter dessa för låg syrehalt (hypoxi). Preliminära fynd indikerar att läkemedel som används vid behandling för KOL påverkar VEGF olika beroende på i vilket stadie KOL sjukdomen är i. Detta kan ha stor betydelse för läkemedlets effekt och vid vilken tidpunkt läkemedlet ska ges. Målet med min forskning är att förstå mer om mekanismerna vid hypoxi-inducerade förändringar kopplat till sjukdomsutveckling och progress samt möjlighet att utvärdera behandlingsstrategier mot dessa förändringar och därmed förbättrad behandling av KOL.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012024/12/31

Finansiering

  • Hjärt-Lungfonden
  • Crafoordska stiftelsen