Tät uppföljning och Intervention vid NyDebuterad Reumatoid Artrit

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med denna studie är att uppnå förbättrad behandling av reumatoid artrit och på sikt kunna minska komplikationer till sjukdomen. I en longitudinell och prospektiv studie inkluderas konsekutiva patienter med nydebuterad artritsjukdom som uppfyller klassifikationskriterier för RA där vi studerar hur en behandlingsstrategi med tidigt omhändertagande och tät uppföljning påverkar olika aspekter av sjukdomen jämfört med att få vård enligt tidigare kliniska praxis. Följande utfall kommer att studeras:
1) Remission som behandling mål, risk för extra-artikulära komplikationer, vaccinsvar och skydd mot infektioner
2) Utveckling av långvarig generaliserad smärta, ”fatigue”, psykiska komorbiditeter samt arbetsförmåga och samhällskostnader
3) Levnadsvanor, fysisk aktivitet och delaktighet i egen vård
AkronymTINDRA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/06/012025/12/31

Finansiering

  • Reumatikerförbundet
  • Familjen Kamprads Stiftelse
  • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
  • Anna-Greta Crafoords Stiftelse för Reumatologisk Forskning