Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden: Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Målet är att utveckla Helsingborg till en stad där personer med demenssjukdom möts av ett inkluderande samhälle som möjliggör välbefinnande och trygghet. För att lyckas krävs det samverkan mellan flera aktörer och innovativa lösningar. Vi vill skapa demensvänlig utemiljö i det offentliga rummet som tillgodoser sociala värden.
Syftet är att testa nya arbetssätt för att bättre förstå målgruppens behov i en demensvänlig utemiljö och testa och utveckla lösningar som matchar behoven. Projektet består av tre delar, test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case, kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning. Vårdinnovatörerna delar sin arbetstid mellan kommunal vård- och omsorg och innovationsarbete kopplat till de insikter de får i sitt arbete kring målgruppens behov. Arbetssättet skapar förutsättningar för att utveckla innovativa lösningar att testa i syfte att utveckla demensvänliga
offentliga miljöer. Vi vill skapa och testa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle. Med stöd av forskare undersöker vi vilka aspekter som är viktiga att beakta i skapandet av demensvänliga utemiljöer och vilka av de metoder som använts i syfte att engagera och involvera målgruppen i skapandet, som har varit gynnsamma. Forskarna kommer även att vara en del av projektets arbetsprocess och undersöka hur den kan förstås i syfte att stödja det pågående
utvecklingsarbetet mot ett demensvänligt Helsingborg.
Kort titelDen omtänksamma staden
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/11/012023/11/01

Samarbetspartner

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments