Projektinformation

Beskrivning

Direct side-by-side comparison shows that plunge-freezing-based cryoimmobilization provides more faithful preservation than conventional chemical fixation for most biologically important elements including P, S, Cl, K, Fe, Cu, Zn and possibly Ca in biological material allowing a multidimensional label-free analysis of the local damage generated by neuro proteinopathies.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/08/01 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion