Lymfödem hos personer med cancer i huvud- och halsområdet

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingen syftar till att studera förekomst och variation av vävnadsvätska hos friska personer och hos personer med cancer i huvud- och halsregionen. Avhandlingen syftar också till att studera metoder för att behandla lymfödem i huvud- och halsregionen samt att undersöka hur livskvalitet påverkas av förekomst av lymfödem

Populärvetenskaplig beskrivning

Head and neck cancer is the ninth most common cancer in the world. Approximately 1.600 people are diagnosed with head and neck cancer in Sweden every year. Swelling in the tissue, lymphedema, in the head and neck area is a common side effect after head and neck cancer treatment. Lymphedema left untreated may result in chronic oedema with functional, psychosocial, and cosmetic consequences for long time. Lymphedema in the head and neck area is also associated with poor body image and decreased Quality of Life.  Early treatment is important to prevent lymphedema to become chronic.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/05/01 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande