Topological control of microstructures for advanced material engineering

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/10/012021/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Metallurgi och metalliska material
  • Annan materialteknik