Transdisciplinary research to optimize active and healthy ageing in and out of the home

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Boendemiljön är en viktig arena för vardagslivet för alla människor, men betydelsen ökar efterhand som vi åldras. Målsättningen för projektet är att med hemmiljön som utgångspunkt utveckla och utvärdera strategier som bidrar till välbefinnande och livskvalitet för dagens och morgondagens äldre genom att stärka förutsättningarna för aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet kommer att dra nytta av och bidra till utvecklingen av MoRe-Lab – en ny infrastruktur för experimentell hälsovetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Äldres inflytande och medverkan i forskningsprocessen går som en röd tråd genom projektet.

Med Studie 1 kommer vi att lägga grunden för utvecklingen av framtida forskning om åldrande och boende vid MoRe-Lab. Studie 2 och 3 kommer att generera resultat av betydelse för kunskapsutvecklingen när det gäller bostäders tillgänglighet och äldres användning av välfärdsteknik:

Studie 1: Utveckla nya metoder och forskningsprotokoll samt etablera en nationell användardatabas för att möjliggöra effektiv och noggrann utvärdering av nya produkter och tjänster för aktivt och hälsosamt åldrande.
Studie 2: Validera en ny app för smartphones som kan användas i ett rikstäckande massexperiment om tillgänglighet i bostäder.
Studie 3: Undersöka och utveckla strategier för att förbättra designen av teknik för aktivt och hälsosamt åldrande avsedd för hemmiljö så att dagens och morgondagens äldre vill och kan ta till sig och använda sådana produkter och system.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/08/012024/07/31

Finansiering

  • Familjen Kamprads Stiftelse