Transformative partnerships for sustainable development. Assessing synergies, effectiveness, and legitimacy of UN multistakeholder partnerships for the 2030 Agenda

Projekt: Forskning

Projektinformation

AkronymTransform2030
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/12/212024/11/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
  • Institute for Futures Studies (huvudsaklig)
  • Vrije Universiteit Amsterdam

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap