Akademisk undervisning under Corona-krisen 2020 – Goda erfarenheter och svåra utmaningar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Kärnan i detta projekt är en enkät till undervisande personal vid högskolor och universitet i Sverige med fokus på undervisning under mars–juni 2020. Syftet är att kartlägga hur Corona-pandemin förändrat undervisningen i och med att den på kort varsel övergått till online-undervisning. Både hinder och utmaningar, samt sådant fungerar väl samlas in, främst ur perspektiven teknik, pedagogik.

Populärvetenskaplig beskrivning

Kärnan i detta projekt är en enkät till undervisande personal vid högskolor och universitet i Sverige med fokus på undervisning under mars–juni 2020. Syftet är att kartlägga hur Corona-pandemin förändrat undervisningen i och med att den på kort varsel övergått till online-undervisning. Både hinder och utmaningar, samt sådant fungerar väl samlas in, främst ur perspektiven teknik, pedagogik.
Kort titelUndervisning under COVID-19
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/05/012021/10/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Pedagogiskt arbete
 • Mänsklig interaktion med IKT

Nyckelord

 • distansundervisning
 • online-undervisning
 • online-pedagogik
 • videokonferens i undervisning
 • LMS
 • Zoom
 • krispedagogik
 • Corona
 • Covid-19