Översättningar med avsikter: Svensk översättning av engelsk reformlitteratur under 1800-talet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet undersöker hur engelsk reformlitteratur under 1800-t översattes till svenska. En utgångspunkt är att översättning inte enbart innebär en språklig förflyttning av texten, utan även en omskrivning av den. Översättaren blir tolkare av källtexten, och till och med medskapare av den översatta texten. Projektet kommer att undersöka texter rörande kvinnofrågan, utbildning och socialt arbete.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31