Att resa till framtiden. Svenska resenärer på jakt efter ett bättre samhälle under mellankrigstiden

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Under mellankrigstiden reste många svenskar till samhällen som stod för alternativa sätt att möta moderniteten. I detta projekt undersöks hur dessa resenärer uppfattade att vardagslivets problem hade lösts i de besökta länderna och hur detta kunde visa på nya vägar in i framtiden.

Mellankrigstiden är en tid då sökandet efter nya vägar in i framtiden är stort. I Ryssland hade det skett en revolution och det gamla samhället hade definitivt gått i graven och ett nytt hade börjat se dagens ljus. År 1929 kraschade den amerikanska ekonomin, något som fick efterverkningen i hela västvärlden. President Franklin D Roosevelt lyckades häva depressionen genom statsintervention och det program som brukar kallas The New Deal som han introducerade 1933. Samma år tog Hitler makten i Tyskland och en omorganisering och likriktning av det tyska samhället enligt nationalsocialistisk ideologi tog vid. Dessa länder kan på olika sätt sägas representera skilda vägar in i framtiden. USA hade sedan länge fungerat som ett framtidsland, medan Tyskland och Sovjetunionen under mellankrigstiden blev nya möjliga alternativ. I Sverige började samtidigt den svenska välfärdsstaten att byggas och debatten var livlig om hur Sverige på bästa sätt skulle ta steget in i framtiden. Hur skulle människors liv anpassas till det moderna samhället och tvärtom?

I det här projektet undersöks hur svenska resenärer under mellankrigstiden skildrade sina möten med Tyskland, USA och Sovjetunionen och hur de relaterade det de såg till det svenska samhället och dess framtid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012010/12/31