TRUPER - Traktionsmaskiner utan permanentmagneter

Projektinformation

Beskrivning

95 % av de neodym-permenanemagneter som används i elmaskinerna i en dominerande andel av dagens elbilsmarknad, produceras i Kina. Detta gör prisbilden osäker på dessa redan dyra komponenter. För att minska beroendet av en så osäker komponent, ämnar detta projekt utveckla elmaskinsalternativ utan permanentmagneter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/02/012019/11/30