Unga och sexuellt våld. Främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer.

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/082019/09/02

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Malmö Stad
  • Malmö stad: Komptenscentrum mot våld i nära relationer
  • Brottsofferfonden

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen