Samverkan mellan kognitiva system: språkbearbetning av satsflätor i svenska

  • Wiklund, Anna-Lena (PI)
  • Tutunjian, Damon (Forskare)
  • Bogren Svensson, Victor (Forskningsassistent)
  • Klingvall, Eva (Forskare)
  • Heinat, Fredrik, Linnaeus University (Forskare)
  • Müller, Christiane (Forskarstuderande)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Vårt projekt använder olika experimentella metoder för att undersöka vilka faktorer som spelar roll för hjärnans bearbetning av satsflätor med relativsats i svenska. Sådana satsflätor är möjliga i svenska men begränsade eller omöjliga i de flesta andra språk. Vi hoppas att våra studier ska hjälpa till att klargöra vad dessa och liknande begränsningar har för status och varför de existerar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012019/06/30