Uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne

Projektinformation

Beskrivning

Uppföljning av mobilt vårdteam i samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende multisjuka individer. Utvärdering sker utifrån ett process-, kvalitets- och kostnadsperspektiv.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/04/012020/12/31