Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

Projektinformation

Beskrivning

Vårt mål i projektet är att ta fram upphandlingsstöd, dvs konkreta verktyg och metoder, som stöttar personer som arbetar med upphandling i deras arbete med att få med universell utformning i upphandlingar. Offentlig upphandling är avgörande för utformningen av en stor del av de produkter och tjänster vi som medborgare möter, men trots att det redan idag finns både konventioner och lagstiftning på plats, är det enkelt att konstatera att universell utformning inte generellt är särskilt väl implementerat i olika samhällstjänster. Stöd i form av konkreta verktyg och metoder för personer som arbetar med upphandling har därför potential att få stor inverkan på jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för alla oavsett behov, förutsättning och funktionsförmåga.

Projektet stöds av VINNOVA

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet med projektet är att ta fram praktiskt och konkret material som stöttar personer som arbetar med upphandling. Materialet ska göra det enklare att få med universell utformning och tillgänglighet i upphandlingsprocessen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/04/302021/12/31

Nyckelord

  • upphandling
  • Universell utformning
  • tillgänglighet
  • Certec
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments