Upplevelser av terapi bland personer som utövar bdsm

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I detta forskningsprojekt undersöks hur bdsm-utövare har upplevt terapi som de har gått i. Ett särskilt fokus läggs på positiva faktorer som kan utgöra en grund till bdsm-affirmativa terapeutiska riktlinjer. Projektet är godkänt av etikprövningsmyndigheten: Dnr: 2019-02571.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/01 → …