Urban hållbar välfärd

Projektinformation

Beskrivning

Min utgångspunkt är att studera urban hållbar välfärd, med ett fokus på civilsamhällesorganisationer och sociala rörelser. Jag kommer även att beröra teman som t.ex. governance, där det kan bli möjligt att studera existerande eller icke-existerande samverkansformer mellan lokala offentliga aktörer och civilsamhället i frågor som berör urban hållbar välfärd. Vidare kommer mitt doktorandprojekt beröra medborgares attityder till hållbara välfärdsmodeller.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/10/302021/10/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete