Vårdbehov och vårdtillgång avseende somatisk ohälsa hos personer i LARO.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Undersökning av en ny metod för strukturerad överföring från beroendebehandling till behandling av somatisk ohälsa i primärvård.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/02/012017/05/31

Fria nyckelord

  • samsjuklighet
  • opioidberoende