Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå? Visioner, definitioner, vägval och åtgärder

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/11/092024/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Energimyndigheten

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen