Vad lär dom sig nu? Materialiserat undervisningsinnehåll kring sex, sexualiteter och normer i gymnasieskolans naturkunskapsämne

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingen ställer undervisningsinnehåll om sex, sexualiteter och normer i den svenska gymnasieskolans naturkunskapsämne i fokus. Avhandlingens syfte är att se hur punkten sex, sexualitet och normer i naturkunskapsämnet materialiseras som undervisningsinnehåll. Mera specifikt handlar avhandlingen bland annat om lärares ämneskunskaper om normers inverkan på hur undervisningen och uttolkande av styrdokument kan komma att bli, om vad affekter (främst skam och äckel) gör med undervisningsinnehållet, samt om kunskapsområdets identitetsskapande dimensioner med lärare och elever som aktiva subjekt i skapandet av undervisningsinnehåll.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/09/012018/12/20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • Normkritik, sexualundervisning, sex- och samlevnad, diskursteori, affektteori, PCK, Out-of-Field