Vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer: strimma (=återkommande undervisningsinslag) inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

  • Andersson, Gunnar (Forskare)
  • Neuhaus, Sinikka (Forskare)
  • Persson, Anders (Forskare)
Filter
Samverkan med grundskola/gymnasium

Sökresultat