Våldsbrott i Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet ämnar att studera våldsbrott i Sverige och identifiera olika gärningsmannakarakteristika.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/10/012021/10/01

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Våld
  • Våldsbrott
  • Sverige
  • Dödligt Våld
  • Våldtäkt
  • Skjutvapenrelaterad våld