En ny junfrulighet. Jungfru-modern i Romanos Melodens poesi

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

För många kristna är Jungfru Maria så mycket mer än en vilken judisk flicka som helst. Hur blev hon det? Projektet undersöker den framväxande Maria-fromheten i Konstantinopel på 500-talet genom att se på hur hon framställdes i poesi.

Justinianus period under det sjätte århundradet var en förvandlingens tid, och det som senare skulle kallas Bysantinska riket växte fram. Konstantinopels offentliga rum blev kristnade på ett mer genomgripande sätt, och en av de store förändringarna var att Maria-gestalten fick mer plats i kult och fromhetsliv.

Men vem är denne Maria som träder in i Konstantinopels kyrkor? Vad var så viktigt med henne? Vilken aspekt av hennes person framhöll det sjätte århundradet? Var hon en mor, och i så fall till vem? Eller en jungfru, och i så fall varför? Svaret finnes kanske framförallt i ikoner och hymner.

Jag arbetar med en avhandling om Maria-gestalten i Romanos Melodens (ca. 490-556) hymner där Gudaföderskan ofta fungerar som dramats vältaliga huvudperson.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/09/012014/12/31