Visuella inslag i undervisningsmaterial – hur ska en lärare tänka och handla?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I det här projektet avser vi att göra en genomlysning av hur visuella inslag i undervisningsmaterial används/kan användas i undervisning i dagens ungdomsskola. Målet är att ta fram ett konkret redskap för hur lärare kan reflektera över bildanvändning, dess villkor och möjliga utfall.
StatusEj startat