Krigets kvarlevor. Kropp och vittnesbörd i nittonhundratalets mediehistoria

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta nätverksprojekt fokuserar några av 1900-talets meningsskapande berättelser om död och kroppsligt lidande genom studier av olika genrer, såväl fiktion som journalistik och sakprosa, och olika medier såsom tidningar, film och radio. I samarbetet ingår forskare från en rad olika ämnesområden: journalistik, mediehistoria, retorik, litteraturvetenskap, filmvetenskap, historia samt mänskliga rättighetsstudier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31