Welfare@home – Challenges with welfare technology for older social service recipients and their home care service staff

Projektinformation

Beskrivning

Implementering av välfärdsteknik står tydligt på agendan inom hemtjänst, inte minst i ljuset av Covid-19-pandemin. Det är förvånande att de två främsta användarkategorierna - äldre personer och deras hemtjänstpersonal
- hittills haft begränsat inflytande på innovation, utveckling och implementering av välfärdsteknik. Dessutom finns det brist på forskning som beskriver om och hur befintlig välfärdsteknik underlättar för eller utmanar äldre personer som
har HT och deras personal. Det finns ett akut behov av kunskap som främjar utvecklingen av relevanta innovationer inom området välfärdsteknik
och relaterade implementeringsstrategier tillsammans med snarare än för äldre personer och deras hemtjänst-personal.

Genom tre separata, men relaterade studier avser vi att utforska användarperspektiv, som sällan beaktats itidigare forskning, i syfte att informera och stödja innovation och implementering av användarvänlig välfärdsteknik inom hemtjänst. I studie 1 kommer vi att undersöka i vilka situationer och hur nuvarande välfärdsteknik utmanar, misslyckas respektive lyckas med att stödja äldre personers säkerhet, aktivitet och delaktighet inom hemtjänst via forskningsfrågorna:
- Vilka kritiska incidenter relaterade till välfärdstekniksanvändning identifierar HT-personal och äldre personer inom ordinärt boende, och hur upplevs och avhjälps dessa?
- Vilka ouppfyllda behov är möjliga att lösa med välfärdsteknik enligt äldre personer och deras Hhemtjänstpersonal?

Genom en enkätundersökning baserad på resultaten i studie 1 kommer studie 2 att generera generell kunskap
om nämnda utmaningar och ouppfyllda behov genom forskningsfrågan:
- Vilka är de viktigaste utmaningarna och de ouppfyllda behoven att tänka på i samband med innovation, utveckling och implementering av nuvarande och framtida välfärdsteknik, enligt äldre personer och samt personal och chefer inom hemtjänst?

I studie 3 kommer forskare och potentiella framtida användare av välfärdsteknik inom hemtjänst att analysera de kombinerade resultaten från studie 1 och studie 2 tillsammans och föreslå minst två nya och relevanta innovationer inom välfärdsteknik och relaterade implementeringsstrategier.
Kort titelWelfare@home
AkronymWelfare@home
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/10/012024/09/30