Västkustsmugglingen

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet är att ur ett kulturhistioriskt perspektiv undersöka smugglingen in och ut ur Sverige längs Västkusten under 1700- och 1800-talen, med fokus på perioden 1800-1850. Detta projekt kan beskrivas som en undersökning av hela det spänningsfält som smugglingen utspelade sig i: handelspolitik, folkliga föreställningar, statsmakt – lokalt, elit – folk, konsumtion och gränser.

Det här projektet ämnar undersöka smugglingen längs Sveriges västkust under 1700- och 1800-talen. Under större delen av tidsperioden stod staten för en protektionistik tullpolitik som i stor utsräckning saknade folkligt stöd. Det smugglades något oerhört mycket, både in och ut i landet och statsmakten hade stora problem med att upprätthålla sin protektionistiska tullpolitik. Man kan jämföra med alkoholsmugglingen till Sverige före EU-inträdet eller dagens cigrattsmuggling: de flesta människor tyckte knappt att smuggling av t ex alkohol och textiler var något fel, än mindre brottsligt, och många köpte bredvilligt varor som de visste var insmugglade.

Märkligt nog är den svenska smugglingens historia näst intill oskriven. Projektet syftar till att kasta ljus över smugglingen som kulturellt och samhälleligt fenomen och sätta in den i ett större sammanhang. Förhoppningvis ska det också gå att relatera forskningsresultaten till dagens olika former av smuggling, från cigaretter till människohandel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012013/12/31