Vad vet vi om våra egna ögonrörelser?

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Vad vet vi om våra egna ögonrörelser? I det här projektet undersöks våran självkunskap om ögonrörelser, möjligheterna för hur denna kunskap kan manipuleras, och hur vår beslutsfattning kan påverkas när våra ögonrörelser används för att manipulera världen utan att vi vet om det.

I en rad experiment kommer vår kunskap om våran ögonrörelser testas, genom ögonrörelsebetingade manipulationer via ögonrörelsekameror, ibland på datorskärm och ibland i virtual reality. Strukturerade intervjuer kommer bland annat användas för att undersöka vilka slags upplevelser deltagare får när de utsätts för de subtila manipulationerna. Beslutsuppgifter kommer vara en standard deltagare kommer få utföra.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Fria nyckelord

  • kognitionsvetenskap
  • eye tracking
  • virtual reality
  • beslutsfattning
  • intentioner
  • självkunskap
  • fenomenologi