Vad styr ungas sociala tillit? En kvantitativ studie baserad på longitudinella enkätundersökningar

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Målet med min avhandling och projektet är att studera social tillit bland ungdomar. Mer specifikt så vill jag undersöka olika faktorer som kan tänkas påverka ungdomars förmåga att generera och upprätthålla social tillit över tid. Social tillit kommer i flera olika former men den vanligaste i liknande sammanhang kallas för generell tillit: idéen om att dem flesta människorna går att lita på. Trots att tillit har varit ett attraktivt forskningsområde under flera år så saknas det forskning som inriktar sig på social tillit bland ungdomar. Dessutom, om vi vill studera förändringar i social tillit över tid så är det ännu svårare att hitta någon aktuell och relevant tidigare forskning. Således är ett utav målen med doktorandprojektet att studera och utforska detta (i princip) outforskade ämne
Kort titelUngdomar och social tillit
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/012024/09/01