När jättar gick i Norden: Svensk antikvarisk forskning under den tidigmoderna perioden

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I den tidigmoderna Sverige jobbade en lång rad framstående fornforskare ivrigt på att sätta den svenska forntiden på världskartan. Denna avhandlings syfte är tvåfaldigt, dels att presentera den svenska antikvarianismens historia för en internationell publik, och dels att undersöka hur svenska fornforskare orienterade sig i tidens internationella intellektuella landskap.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012013/12/31