Vem gjorde skitjobbet? Energi i europeisk och global handel, 1800-1970

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet studerar ojämnt ekologiskt utbyte av mark och energi som göms i handelsflöden från 1800 och framåt. Syftet är att undersöka Englands roll som centrum i den ekonomiska utvecklingen och dess handelsutbyte med mer perifera nationer. Är det verkligen sant som det står i Pomeranz bok The Great Divergence, att bomullsimporten från kolonierna betydde mer för brittisk industrialisering än stenkolet? Vi undersöker också om Storbritannien faktiskt tjänade som världens verkstad i slutet av 1800-talet till en grad som skulle kunna förklara dess ökande energiintensitetskurva (energi / BNP) (miljökuznetskurvan för energi, d.v.s. en tidsserie som har en kraftig uppförsbacke där energiintensiteten först ökar och sedan en nedförsbacke där den minskar).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • handel
  • energi
  • CO2-utsläpp
  • ojämnt ekologiskt utbyte
  • ekologiskt fotavtryck