Kvinnor i den tidiga kyrkan - en forskningsöversikt

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet med projektet är att sammanställa en översikt över hur forskningen kring kvinnor i den tidiga kyrkan har utvecklats sedan 1960-talet. Översikten har sitt fokus på frågan om kvinnliga präster eller kvinnliga presbyter i den tidiga kyrkan, samt på forskning kring tidigkristna kvinnliga jungfrur.

Målet med projektet är att sammanställa en översikt över hur forskningen kring kvinnor i den tidiga kyrkan har utvecklats sedan 1960-talet. Översikten har sitt fokus på frågan om kvinnliga präster eller kvinnliga presbyter i den tidiga kyrkan, samt på forskning kring tidigkristna kvinnliga jungfrur.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012008/12/31