Kvinnors rum. Materialitet, sinnlighet och litterär form i Fredrika Bremers romaner

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I det här projektet studerar jag Fredrika Bremers (1801–1865) romaner med fokus på materialitet, sinnlighet och litterär form i gestaltningen av kvinnors erfarenheter av och förhållande till det materiella hemmet. Vad händer med romanens form och framställning när den börjar skildra kvinnliga erfarenheter av vad som ansågs vara kvinnans plats i det borgerliga samhället? Vilka litterära och estetiska möjligheter upptäcker romanen här? Vilka motiv, bilder och symboler, vilka narrativa former och grepp? Med inspiration från nymaterialistisk feministisk filosofi, fokuserar jag på hur den materiella, sinnliga och inte helt mänskliga världen framträder, fungerar och betyder i romanernas gestaltning av kvinnans vardagsmiljöer.

Materialet består av de 11 romaner som mellan 1830 och 1858 gavs ut under samlingstitlarna Teckningar utur hvardagslifvet och Nya teckningar utur hvardagslifvet. Metoden är komparativ och följer ett antal återkommande motiv och grepp genom materialet.
Kort titelKvinnors rum
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap