Världsarv och modernitet

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att förklara och förstå det förflutnas betydelse genom en undersökning av ett globalt och framträdande exempel på kulturarv dvs. spridningen av världsarv i förhållande till andra uttryck för moderniteten.

Projektets syfte är att förklara och förstå det förflutnas betydelse genom en undersökning av ett globalt och framträdande exempel på kulturarv dvs. spridningen av världsarv i förhållande till andra uttryck för moderniteten. Projektet syftar även till att integrera två perspektiv: förvaltningen av kulturarv och kritiska kulturarvsstudier. Huvudfrågan kan formuleras kortfattat: vad är förhållandet mellan kulturarvet och moderniteten?

Utgångspunkten är ett antal paradoxer: Det förflutna kan omöjligen bevaras för all framtid; all bevaring innebär förändring; bevarandet av en plats betyder normalt förstörande av andra platser; hot är viktiga för att etablera kulturarv, samtidigt som kulturarv kan utgöra ett hot och hot kan med tiden omvandlas till kulturarv; kulturarv står i motsats till modernitet, men är samtidigt en del av moderniteten; såväl en ökning som en minskning av moderniteten tycks främja kulturarv; avslutningsvis kan kulturarvet samtidigt vara såväl globalt som lokalt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012020/12/31