Främlingsfientlighet och arbetarrörelse. Arbetarrörelsens förändrade ställning och framväxten av främlingsfientliga strömningar i Landskrona 1945-2005.

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet är att undersöka om och hur främlingsfientliga strömningar kan förstås mot bakgrund av arbetarrörelsens förändrade ställning och roll i samhället. Landskrona har valts som undersökningsomårde, eftersom Sverigedemokraterna fick en relativt stor andel röster i 2006 års val och eftersom socialdemokraterna tidigare haft en stark ställning där.

Vid valet 2006 fick Sverigedemokraterna över en femtedel av rösterna i Landskrona. I denna gamla industri- och arbetarstad har socialdemokraterna tidigare haft en stark ställning. I detta projekt kommer vi att undersöka hur synen på invandrare har förändrats. Vi vill se om det finns ett samband mellan främlingsfientliga strömningar och en försvagad arbetarrörelse. I tre delstudier studerar vi olika områden: I en delstudie undersöker vi den politiska nivån och hur invandring och främlingsfientlighet tagits upp i den lokala politiska kulturen. I en andra delstudie undersöker vi hur invandrare tagits emot på arbetsplatser och av fackföreningar. I en tredje delstudie undersöker vi hur invandrare tagits emot i olika bostadsområden, men framförallt kommunalägda Landskronahems bostadsområde Sandvången, där Sverigedemokraterna idag är särskilt starka.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31