Unga kvinnors värdering av informationskällor inför val av preventivmedel: informationskompetenspraktiker

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Det här avhandlingsprojektet handlar om att undersöka informationskompetens som det kommer till uttryck i en situation som unga kvinnor är delaktiga i och som kan sägas vara betydelsefulla för både dem själva och för samhället. Området för undersökningen rör sexuell hälsa och hur unga kvinnor använder och värderar informationskällor inför val av preventivmedel.

Hur går det till när vi ska fatta ett viktigt beslut? Vilken information använder vi oss av då och hur bedömer och använder vi den?

Informationskompetens är ett begrepp som brukar användas för att beskriva och propagera för väsentliga förmågor i dagens informationstäta samhälle: hur man söker efter, finner, värderar och använder information. Källkritik är en väsentlig del av begreppet och är också fokus för det här projektet. Begreppet informationskompetens används utifrån en sociokulturell syn på lärande där det inte kan förstås separat utan är beroende av ett specifikt sammanhang. Begreppet studeras vanligtvis inom utbildning eller arbetsliv. Med den här studien är avsikten att undersöka hur informationspraktiker kan se ut i ett sammanhang som kan sägas vara betydelsefullt både för individen och samhället.

I det här projektet, som består av två delstudier, används olika former av intervjuer. Den första delstudien är redan avslutad och består av intervjuer med unga kvinnor och barnmorskor på ungdomsmottagningar i samband med rådgivning om preventivmedel. Under rådgivningsmötena gjordes ljudupptagningar som spelades upp under de efterföljande intervjuerna med de unga kvinnorna respektive barnmorskorna. Den andra delstudien är en kartläggning av alla informationskällor som unga kvinnor i kontakt med barnmorskor på en ungdomsmottagning har använt sig av innan de valde preventivmedel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/09/012012/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • informationskompetens
  • unga kvinnor
  • preventivmedel
  • barnmorskor
  • ungdomsmottagningar
  • värdering av information
  • demokrati
  • medborgarskap
  • praxiografi