Äldre och design

Bodil Jönsson, Britt Östlund

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

Hur vi ser på teknik hänger ihop med hur vi ser på människan. Forskningen inom området Äldre och design i Lund har en uttalad avsikt: att människor med funktionsnedsättningar ska få bättre förutsättningar. Arbetet börjar och slutar i människan.

Seniorer på egna villkor, Bodil Jönsson

Design för funktion, Bodil Jönsson

Titta på tv – ett sätt att kommunicera, Britt Östlund

Design för den mänskliga sektorn, Bodil Jönsson

Med blick för tekniken, Britt Östlund

Vad ska tekniken använda's till?, Britt Östlund

Vittring, Bodil Jönsson och Britt Östlund
Originalspråksvenska
Nej4
SpecialistpublikationTidningen Äldreomsorg
FörlagHemtjänst förlag
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här