Är anonyma tentamina objektiva och rättvisa?

Ann-Marie Pendrill, Mats Daniels

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPopulärvetenskap

188 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

"Anonyma tentor är just nu en av de hetaste trenderna i högskole-Sverige" skrev Svenska Dagbladet i mars 2008 (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_964731.svd ) Frågan har under några år drivits av studentkårerna, men verkar i de flesta fall ha införts av universitetens och högskolornas ledning utan diskussion och förankring i lärarkåren och utan analys av relationen mellan fördelar och nackdelar eller plan för utvärdering. Vi saknar djupare analys av omfattningen av de problem systemet förväntas lösa i relation till de kostnader och nackdelar det skapar. Inte någonstans har vi sett en diskussion om huruvida de föreslagna åtgärderna är den bästa resursanvändningen för att mildra problemen. I ett försök att fördjupa diskussionen skrev vi en debattartikel i Universitetsläraren (Daniels och Pendrill 2008). Vi bad vi att få genomföra en spontansession under konferensen om högre utbildning i maj 2008. Som förberedelse för sessionen fick vi också möjlighet att genomföra en enkät bland deltagarna som delades ut i anslutning till en av plenarsessionerna. Vi presenterar här resultaten av denna enkät, diskussionerna och en kort analys.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationProceedings NU2008
Sidor283-288
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Citera det här