Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på EU-domstolens proportionalitetsbedömning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)814-827
TidskriftSvensk skattetidning
Nummer10
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • EU-rätt
  • finansrätt

Citera det här