Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på rättfärdigandegrunden att upprätthålla den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)754-772
TidskriftSvensk skattetidning
Nummer9
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • finansrätt
  • EU-rätt

Citera det här