Är du galen, Lia? : Ärkeängeln Gabriels uppenbarelse i det postmoderna Indonesien

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This article treats the New Religious Movement (NRM) Salamullah, using Internet and social media for the dissemination of its religious ideas.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)163-195
TidskriftSvensk religionshistorisk årsskrift
Volym8
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Citera det här