Ökande antal övervintrande skogsfåglar i lappland 1986–2017 visar starkare samband med skogens utveckling än lokalt väder

Björn Ferry, Håkan Rune, Ulf Andersson, Martin Green

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ökande antal övervintrande skogsfåglar i lappland 1986–2017 visar starkare samband med skogens utveckling än lokalt väder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi