α1-microglobulin protects against bleeding-induced oxidative damage in knee arthropathies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”α1-microglobulin protects against bleeding-induced oxidative damage in knee arthropathies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap