β Decay of 127Cd and Excited States in 127In

Ch Lorenz, L. G. Sarmiento, D. Rudolph, P. Golubev, T. Eronen, D. A. Nesterenko, A. Kankainen, L. Canete, D. M. Cox, A. Fernandez, U. Forsberg, A. Jungclaus, I. Kojouharov, N. Kurz, N. Lalović, J. Partanen, M. Reponen, S. Rinta-Antila, A. De Roubin, A. Såmark-RothV. Vaquero, M. Vilén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
79 Nedladdningar (Pure)
Filter
Handledning av forskarstuderande

Sökresultat