β Decay of 127Cd and Excited States in 127In

Ch Lorenz, L. G. Sarmiento, D. Rudolph, P. Golubev, T. Eronen, D. A. Nesterenko, A. Kankainen, L. Canete, D. M. Cox, A. Fernandez, U. Forsberg, A. Jungclaus, I. Kojouharov, N. Kurz, N. Lalović, J. Partanen, M. Reponen, S. Rinta-Antila, A. De Roubin, A. Såmark-RothV. Vaquero, M. Vilén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
79 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”β Decay of 127Cd and Excited States in 127In”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi