κλώταξ och κνώδαξ: ett sällsynt ord och dess synonym

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Ordet κλώταξ är känt från en enda bevarad antik grekisk text, Kosmas Indikopleustes’ Topographia Christiana, där det förekommer sammanlagt fyra gånger. Översättare och lexikografer har haft besvär med ordet. Detta är ett försök att närmare precisera dess betydelse samt att göra det troligt att κλώταξ är synonymt med det något vanligare κνώδαξ.
Originalspråksvenska
Antal sidor16
TidskriftAigis. Nordisk tidsskrift for klassiske studier
Volym18
Nummer2
StatusPublished - 2018 okt. 31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Fria nyckelord

  • κλώταξ
  • κνώδαξ
  • Kosmas Indikopleustes
  • Kosmas lexikografi

Citera det här