Примусова госпіталізація інфекційних хворих: порівняльно-правовий аналіз законодавства деяких держав

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bidragets översatta titel Compulsory Hospitalization of Persons with Infectious Diseases: A Comparative Study
Originalspråkukrainska
Sidor (från-till)19-31
TidskriftМедичне право
Nummer8
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Medicinsk rätt

Citera det här