ὀπίσω with genitive in extra-biblical Greek

Sanita Balode, Jerker Blomqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)101-108
TidskriftEranos
Volym100
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Greek (015004007)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här